VFL Fussballschule
Odra Wodzisław
Zapisy 2018

Zgłoszenie dziecka do akademii VFL Fussballschule Odra Wodzisław

Dane dziecka

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Zgody formalne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez VFL Fussballschule Odra Wodzisław dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest APN Odra sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Cisowa 6, 44-300, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000393518, NIP: 6472558959, regon: 242700922. Podstawy i cele przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka oraz przysługujące w zw. z tym prawa zostały mi podane do wiadomości w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stornie internetowej vfl.com.pl

Skąd dowiedziałeś się o nas

Wybierz opcję

z polecenia: