E-Sport
Future
Zapisy 2019

Zgłoszenie na event

Proszę wybrać z listy termin oraz rodzaj usługi.

Dane dziecka/uczestnika

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Adres zamieszkania

Czy wystawić fakturę?

Kontakt

Zgody formalne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883) przez One Nettle dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponad to, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest One Nettle, Podstawy i cele przetwarzania moich danych osobowych i danych osobowych dziecka oraz przysługujące w zw. z tym prawa zostały mi podane do wiadomości w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej esfuture.pl

Skąd dowiedziałeś się o nas

Wybierz opcję

z polecenia:
inne: